Disclaimer

Omdat het duidelijkheid geeft

Algemeen

Alterview (Kamer van Koophandel 04079945), hierna te noemen Alterview, verleent u hierbij toegang tot alterview.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Alterview behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Alterview spant zich in om de inhoud van alterview.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op alterview.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Alterview.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Alterview. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Alterview, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Share This